Τετάρτη, 20 Δεκέμβριος 2017 12:15

Αποφάσεις παράτασης υλοποίησης ανειλημμένων έργων Άξονα 3 και Άξονα 4

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπος Κασίμης υπέγραψε τις Αποφάσεις Παράτασης Υλοποίησης Ανειλημμένων Έργων του Άξονα 3 και του Άξονα 4 του ΠΑΑ.Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης τελευταίου αιτήματος πληρωμής είναι η 29-06-2018.Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τωνανωτέρω συνεχιζόμενων πράξεων είναι η εξόφληση του τελευταίου αιτήματος πληρωμής που ισοδυναμεί με αποπληρωμή και παραλαβή του έργου.