Παρασκευή, 13 Ιούλιος 2018 07:19

ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΥΣ & ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ (Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.)στα πλαίσια των ενεργειών ενημέρωσης για την υποβολή προτάσεων της 1ης προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 του Μέτρου 19.2, Υπομέτρου 19.2.4 για παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα, διοργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις με τους Δήμους αλλά και τους φορείς Δημοσίου χαρακτήρα (Σύλλογοι , Επιμελητήρια κ.λ.π.) στις έδρες των Δήμων.